Brak ocen, bądź pierwszy.

Nowość 2020!

Siewniki pneumatyczne SULKY PROGRESS

Pobierz prospekt siewników SULKY PROGRESS


Nowoczesne siewniki pneumatyczne SULKY PROGRESS P

Siewnik pneumatyczny Sulky PROGRESS P
Foto: Siewnik pneumatyczny SULKY PROGRESS P50 w aktywnym zestawie uprawowo-siewnym. 
Siewnik posiada 3 zbiorniki: na ziarno, na nawóz granulowany i na środki mikrogranulowane.

Aby ograniczyć stosowanie produktów fitofarmaceutycznych i zoptymalizować wydajność upraw, ewolucja praktyk rolniczych zachęca rolników do łączenia kilku produktów podczas wysiewu (nawożenie podczas siewu, uprawy powiązane, mieszanki odmianowe, itp.). Praktyki te wymagają dostosowanych i wydajnych siewników, które mogą zlokalizować w glebie kilka produktów jednocześnie. Dlatego firma Sulky zaprojektowała i opracowała PROGRESS P, pneumatyczny siewnik zawieszany z możliwymi trzema niezależnymi zbiornikami, który można nabudować na agregacie uprawowym (np. na bronie wirnikowej SULKY HR lub agregacie talerzowym Sulky XR). Jak dotąd możliwość zastosowania wielu zbiorników była dostępna tylko dla siewników przyczepianych. Siewnik PROGRESS może zawierać trzy zbiorniki, których pojemność można wykorzystać w wielu zastosowaniach: do wysiewu łączonych ze sobą produktów, do mieszanek międzyplonów, do wysiewu materiału siewnego z nawozem granulowanym, itp.

Siewnik Sulky PROGRESS z 3 zbornikami
Foto: Siewnik PROGRESS może być wyposażony w jeden zbiornik lub w zbiornik dzielony (= 2 zbiorniki)
lub w 3 zbiorniki (= zbiornik dzielony + dodatkowy trzeci zbiornik, co dokładnie widać na powyższym zdjęciu).

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE 3 ZBIORNIKÓW

Coraz powszechniejsze staje się łączenie kilku produktów w trakcie siewu w celu zwiększenia ich wydajności, wykorzystania naturalnej synergii między roślinami (powiązane uprawy), ograniczenia nawożenia i oprysków oraz optymalizacji wydajności upraw. Wszystkie te praktyki wymagają dostosowanych i wydajnych siewników, które mogą zlokalizować kilka produktów jednocześnie.

Siewnik PROGRESS może spełnić te oczekiwania:

Siew nawozu podczas wysiewu materiału siewnego

Dobry rozwój uprawy wymaga silnego rozwoju korzenia, czasami w połączeniu z nawozem "starterem" wysiewanym bliżej ziarna, aby poprawić odporność na insekty, pasożyty i zagrożenia klimatyczne. Fosfor jest bardzo mało mobilny w glebie. Dlatego musi być umiejscowiony, zlokalizowany idealnie najbliżej rozwoju korzenia rośliny.

Z drugiej strony nawozy azotowe są wrażliwe na dwa zjawiska utraty: ulatnianie się atmosfery i wymywanie ich z gleby przez ulewne deszcze. Zjawiska te prowadzą do utraty efektywności tych nawozów, a tym samym niezadowalającego plonu upraw, a także zanieczyszczenia powietrza i wody.

Zlokalizowane rozsiewanie nawozu w trakcie wysiewu za pomocą odpowiedniego siewnika maksymalizuje plony i zmniejsza niedogodności środowiskowe.

Schemat rozmieszczenia 3 zbiorników na siewniku PROGRESS
Ilustracja: Schemat rozmieszczenia 3 zbiorników na siewniku PROGRESS.

Środki fitosanitarne wysiewane podczas siewu materiału siewnego

Umieszczenie środków ochrony roślin najbliżej ziarna zwiększa ich skuteczność i pozwala na stosowanie ich w mniejszych ilościach. Jest to możliwe dzięki umieszczaniu w glebie w tym samym przejeździe zarówno materiału siewnego jak i środka fitosanitarnego. Taką praktykę można zastosować w przypadku zwalczania ślimaków: ziarno i środek fitosanitarny muszą być wysiewane jednocześnie w sposób zlokalizowany, najbliżej strefy, która ma chronić przed ślimakami.

Łączenie odmian i gatunków w trakcie jednego przejazdu

Jednocześny wysiew głównej uprawy z jedną lub kilkoma innymi odmianami lub gatunkami jest sposobem na ograniczenie liczby przejazdów na polu i zwiększenie zysków. Niemniej, wysiew powiązanych upraw jest trudny do przeprowadzenia w jednym przejeździe za pomocą siewnika z tylko jednym zbiornikiem. Zawsze możliwe jest przeprowadzenie takiego wysiewu w 2 przejazdach ale jest ono drogie i złożone (trudno jest wysiać drugi materiał siewny bez wpływu na pierwsze już wysiane ziarno). Oprócz kosztów siewu, łączenie upraw przynosi wiele korzyści uprawom głównym.

Najbardziej znanym łączeniem gatunków jest obecnie łączenie wysiewu rzepaku (jako uprawy głównej) z bobikiem, który wymarza (jako rośliny towarzyszącej). Takie połączenie przynosi korzyści na wielu poziomach :

  • Zmniejszenie nawożenia azotem rzędu 30 do 40 kg/ha, bez wpływu na wydajność, gdyż bobik (roślina z rodziny bobowatych, motylkowatych) wiąże azot z powietrza i wprowadza go do gleby za pomocą korzeni, spełniając w ten sposób zapotrzebowanie rzepaku na azot.
  • Zmniejszenie biomasy chwastów (liczby chwastów/m²) o 40% w porównaniu do uprawy samego rzepaku. Wszystkie przeprowadzane badania w zakresie wysiewu rzepaku wraz z łączonymi roślinami są pod tym względem zgodne.
  • Zmniejszenie szkód wyrządzanych przez insekty: bobik, kiedy jest dobrze rozwinięty, zakrywa uprawę rzepaku i odgrywa rolę "osłony ochronnej" przed szkodliwymi insektami, zwłaszcza przed chowaczem podobnikiem. Wydłuża się czas rozpoznawania rzepaku przez szkodniki, co ogranicza tempo składania jaj, dzięki czemu będzie mniejsza ilość larw na uprawach.
  • Zwiększenie wydajności średnio o 3 kwintale/ha w porównaniu z takim samym nawożeniem dla tylko samego rzepaku.

Rozmiary ziarna rzepaku i bobiku mocno różnią się między sobą, dlatego też ich wysiew w jednym przejeździe siewnikiem wyposażonym w jeden zbiornik jest niemożliwe. Stąd też potrzeba do tego celu siewnika z wieloma zbiornikami.

Obsługa wszystkich zbiorników jest wygodna i odbywa się za pomocą aplikacji WISO, obsługiwanej przez tablet iPad lub za pomocą Terminala Uniwersalnego ISOBUS QUARTZ 800, jeśli siewnik wykorzystuje do pracy sygnał satelitarny GPS.

Aplikacja WISO może być obsługiwana przez iPad lub Terminal Uniwersalny 
Zapis danych z pól jest coraz częściej wymagany przez rolników. 3 dozowniki obsługiwane za pośrednictwem Isobus, przekazywanie danych dotyczących wysiewu (dla 3 produktów) w kierunku kontrolera zadań jest więc zapewnione.

Inne przykłady mieszanek międzyplonów :

- 1.5 kg rzepaku, 2 kg koniczyny białej karłowatej, 4 kg facelii : rośliny strączkowe karłowate są wieloletnie, zapewniają azot, ale nie zakłócają rzepaku, facelia ma natomiast silną zdolność strukturyzacji gleby.
- 1.5 kg rzepaku, 10 kg bobiku, 60 kg soczewicy : obie rośliny strączkowe ulegają wymarznięciu i uzupełniają się, dlatego przekazanie azotu do gleby jest jeszcze większe i rozłożona w czasie.

Łączenie wielu gatunków jest szczególnie korzystne dla rolnictwa ekologicznego ("bio"), pozbawionego środków chemicznych i dla którego nowe praktyki agronomiczne są najlepszą alternatywą dla zagwarantowania produkcji zarówno jakościowej jak i ilościowej. W niektórych przypadkach wszystkie gatunki są zbierane i oddzielane po zbiorach za pomocą specjalnej maszyny sortującej.

Inna technika jest również często stosowana w przypadku pszenicy: skojarzenia odmian. Dobrze dopasowane powiązania odmianowe mają wiele zalet: pozwalają lepiej kontrolować choroby i stabilizować ilość (średnie plony równe lub wyższe niż średnia czystych odmian) oraz jakość produkcji (np. zawartości białka ). Wybierając mniej produktywne odmiany, które są bardziej odporne na niektóre choroby, zmniejsza się średni wpływ pasożytów na uprawę, co w pewnych warunkach może umożliwić zmniejszenie ilości stosowanych środków chemicznych.

Stosowanie mieszanek międzyplonów

Zalety mieszanek międzyplonów są dobrze znane, korzystają nawet ze specjalnych subwencji w ramach europejskiego programu zazieleniania pól. Oprócz korzyści dla samej przyrody, dają one również wiele zalet agronomicznych: lepszą strukturę gleby, zwiększoną różnorodność biologiczną gleby, a tym samym aktywność gleby, lepszą ochronę przed erozją, pełnią funkcję pułapki azotowej i są dobrym środkiem do walki przeciwko chwastom.

SEKCJE WYSIEWAJĄCE

Siewniki Sulky PROGRESS P są dostępne do wyboru z następującymi sekcjami wysiewającymi:
- sekcje wysiewające z redlicami stopkowymi UNISOC = model PROGRESS P20, maks. docisk do 20 kg/sekcję,
- sekcje wysiewające z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC = model PROGRESS P50, maks. docisk do 50 kg/sekcję,
- sekcje wysiewające z redlicami talerzowymi CULTIDIS = model PROGRESS P100, maks. docisk do 100 kg/sekcję.

Dostępne sekcje wysiewające do siewników PROGRES: stopkowe, dwutalerzowe i talerzowe

BEZPIECZEŃSTWO PRACY, OCHRONA OPERATORA I ŚRODOWISKA

Często widzi się w gospodarstwach "chałupniczy" montaż dodatkowego zbiornika na siewniku oryginalnie tylko z jednym zbiornikiem. Najczęściej kwestie bezpieczeństwa i dostępności dla użytkownika są zaniedbane.

Przykład chałupniczego montażu dodatkowego zbiornika na siewniku

W pełni bezpieczny dostęp do zestawu ustawień siewnika ma ogromne znaczenie. Siewnik PROGRESS jest wyposażony w pomost umożliwiający dostęp do 3 dozowników w zachowaniem bezpieczeństwa. Po lewej stronie umieszczone są schodki dostępowe do pomostu. W pozycji roboczej schodki są złożone i stanowią część osłony maszyny.

Z obu stron trzeciego zbiornika zintegrowane stopnie dostępowe są zabezpieczone przed poślizgiem, ułatwiają one użytkownikowi czynności załadunkowe z wykorzystaniem worków big-bag oraz bezpieczne przeprowadzenie kontroli zbiorników.

Bezpieczeństwo dla operatora i środowiska

NOWOCZESNE DOPOSAŻENIA OPCJONALNE

Opcjonalnie siewnik może być wyposażony w czujniki zapchania rzędów. Wyświetlanie czujników i alarmów w przypadku zapchania jest zapewnione przez aplikację WISO. Stres nieudanych zasiewów, który dotąd towarzyszył operatorowi, teraz jest przekazany podzespołom elektronicznym. Wyświetlanie komunikatów alarmowych jest jasne i precyzyjne, dzięki czemu operator czuje się o wiele pewniej.

Komunikat o zapchaniu rzędu wysiewającego
Ilustracja: Łatwy odczyt informacji, czy nastąpiło zapchanie przewodu wysiewającego.

W przypadku wyposażenia w iPad, moduł WiFi umożliwia przeprowadzenie próby kręconej w pobliżu maszyny, bez konieczności wchodzenia do kabiny ciągnika, by wprowadzić zważoną ilość produktu zebranego podczas próby kręconej. Oprócz tego, ergonomia przeprowadzenia próby kręconej została szczegółowo opracoana, aby wszystkie czynności były przeprowadzane z jednego miejsca. Co ważne, nie ma konieczności wymieniania wałków dozujących w dozowniku, gdyż aparat rowkowy dozownika Sulky jest uniwersalny.

Krótkie okresy agrotechniczne, zwłaszcza krótki okres przeznaczony na siew jest czynnikiem stresogennym dla rolnika, gdy jakość siewu ma wpływ na przyszłą wydajność a przez to i na dochodowość gospodarstwa. Sulky tak zaprojektowało siewnik, aby jego ustawienie było bardziej ergonomiczne, aby okres siewu był łatwiejszy do pokonania z jednoczesnym zagwarantowaniem precyzji siewnika.

Opcjonalnie, siewnik może być wyposażony w zbiorniczek na czystą wodę do mycia rąk, który jest wbudowany w osłonę głowicy rozdzielającej. Wysunięty do tyłu kranik umożliwia użytkownikowi zadbanie o czystość, umycie rąk przed wejściem do kabiny ciągnika. Schowek na środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice ochronne, maseczka ochronna) jest szczelny i znajduje się również na tym samym poziomie.

Opcjonalnie możliwa jest również pokrywa głównego zbiornika obsługiwana z kabiny ciągnika, za pomocą siłownika elektrycznego.

PARAMETRY TECHNICZNE SIEWNIKÓW SULKY PROGRESS

dane_techniczne_siewniki_progress.jpg

FILMY VIDEO:

 

Dostępność technologii dla wszystkich, precyzja pracy i redukcja kosztów

Technologia 3 zbiorników, dotąd dostępna wyłącznie dla użytkowników siewników przyczepianych, staje się odtąd dostępna dla większej liczby klientów. Siewnik jest w wersji zawieszanej, nabudowanej na agregacie uprawowym, dzięki czemu użytkownik uzyskuje zestaw uprawowo-siewny. Wraz z siewnikiem PROGRESS Sulky wprowadza technologię wielu zbiorników, by wspierać rozwiązania agroekologiczne.

Siewnik PROGRESS może być wyposażony w ISOBUS i może wykorzystywać do pracy sygnał satelitarny GPS, aby uniknąć nakładania się przejazdów lub ich braku, ułatwić rozpoczynanie i kończenie wysiewu na końcach pola. Jest również możliwość automatycznego zmiennego dawkowania na podstawie map zmiennowydatkowych, również z wykorzystaniem sygnału GPS.

PROGRESS oferuje wysoki poziom technologiczny, większą precyzję oraz otwarcie na nowe praktyki agronomiczne. Umożliwia rolnikom zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin i nawozów oraz poprawienie opłacalności upraw.

Konkluzja : można spokojnie patrzeć w przyszłość!

Siewnik PROGRESS, to jedyny siewnik na rynku możliwy z nawet 3 zbiornikami, który stanowi prawdziwą alternatywę, aby bezpiecznie umożliwić wykorzystanie nowych praktych agronomicznych. Niektóre z nich zostaną dopiero odkryte w przyszłości. Ten nowy, zaawansowany technologicznie siewnik otwiera szerokie pole możliwości i umożliwia rolnikom „nowym agronomom” testowanie obiecujących nowych technik pod względem uzyskiwania marży oraz zgodności z przepisami prawnymi i środowiskiem.

3 zbiorniki
3 produkty
1 przejazd
1 aplikacja sterująca

.