Siezkarnia samojezdna RSM F2650 slajd na korbanek.pl

ROSTSELMASH RSM SERII F

Nowoczesna sieczkarnia o wysokiej wydajności

 

 

 

Dowiedz się więcej

 

Ciagnik Arbos skutecznie pracujacy w polu

NIE POZWÓL BY OKAZJA ODJECHAŁA

pROMOCYJNE FINSOWANIE 0% - JUŻ DOSTĘPNE

 

oFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY

WSZYSTKICH MASZYN MARKI ARBOS

NIE CZEKAJ ZADZWÓŃ    513 600 630

 

Dwa Ciagniki Arbos Serii 5000 z gwarancja
darmowe ogłoszenia maszyn rolniczych używanych  strona Korbanek

500 000 zł nie tylko dla milionerów - dotacje na rozwój usług rolniczych - Pomagamy w zdobyciu

Nabór wniosków o przyznanie pomocy rusza od 30.11.2020 r. do 13.01.2021 r. max 50 % refundacji do kwoty 500 000 zł

Podstawy do zakwalifikowania się do programu

- prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 2 lata od daty złożenia wniosku (zawieszenie działalności w tym czasie nie wyklucza możliwości skorzystania z programu)
- trzeba mieć udokumentowane usługi rolnicze na wartość min 10 000 zł brutto za okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i kolejne min 10 000 zł za okres wcześniejszych 12 miesięcy fakturami VAT lub paragonami
- trzeba mieć wpisane odpowiednie PKD (minimum 1) do swojej działalności odpowiednio w CEIDG przy osobie fizycznie prowadzącej działalność ub KRS przy Spółkach prawa handlowego
• 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
• 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
• 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.
- trzeba mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (można o niego wystąpić przed złożeniem wniosku)

Warto wiedzieć:
- Uproszczona procedura w kwestii wyboru z pominięciem postepowania na platformie ogłoszeń ARiMR
- skorzystanie z Modernizacji nie wyklucza możliwości skorzystania z tego programu
- program wiąże na 3 lata po których można zakupione maszyny sprzedać
- Nie trzeba być na ZUS, można być np. na podwójnym KRUS aby skorzystać z programu
- można ubiegać się o max 50% zaliczkę od wnioskowanej kwoty ale trzeba ja w 100 % zabezpieczyć np. gwarancjami bankowymi
- o kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego
- Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty leasingu, sprzętu komputerowego czy oprogramowania czy koszty przygotowania wniosku do max 10% nie więcej niż 10 000 zł netto
- pomoc nie obejmuje VATu, maszyn używanych, nieruchomości czy kosztów inwestycji odtworzeniowych
- wykazanie min 30% przychodów z założonego Biznes Planu z usług rolniczych w trzecim roku od otrzymania ostatniej płatności
- Zakup ciągnika rolniczego może stanowić 33% całej inwestycji, maksymalnie do kwoty 333tyś w przypadku wykorzystania pełnej dotacji tj. 500tyś
- wg założeń programu zakupione maszyny nie mogą być wykorzystywane prywatnie w gospodarstwie
- o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów

Szczegóły w rozporządzeniu Ogłoszenie prezesa ARiMR w sprawie programu Rozwój przedsiębiorczości  - rozwój usług rolniczych https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/rozwoj-przeds...

Podstawowe informacje o programie, warunki, dla kogo, itp. https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-64-wsp...

Najczęściej zadawane pytani i odpowiedzi: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-64-wsp...

Wniosek, instrukcje i inne dokumenty do pobrania https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-20...

Mapa ODRów w Polsce pod linkiem: https://www.cdr.gov.pl/informacje-branzowe/osrodki-doradztwa-rolniczego
Mapa oddziałów ARiMR w Polsce pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

Oceń: 
Ocen: 5 (1 głos.)
Rodzaj publikacji: 
Video z YT