ciągniki rolnicza Arbos Seria 5000 - uniwersalne ciągniki na zdjęciu podczas prac polowych sześć ciągników każdy z inną maszyną
Ciagnik Arbos w zestawie z opryskiwczem podczas rozkladania ramion na polu

Nowy, unikalny styl

ARBOS 5130

 

 

 

 

ciągnik rolniczy ARBOS seria 5100 nowy lewy przód

   Boss jest tylko Jeden !!!  

  ARBOS 5000

    5100 - 110 KM 
    5115 - 122 KM
    5130 - 136 KM 

 

 

 

 

Zestaw uprawowo-siewny arbos 

ARBOS msd 2.0 combi e (Electro)

Siewnik zbożowy pneumatyczny z dozownikiem napędzanym elektrycznie w zestawie z broną wirnikową.

 

agregat uprawowo siewny Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Czego szukają rolnicy wybierając pneumatyczny siewnik zbożowy i agregat uprawowo-siewny?
• Ciągłego dostarczania materiału siewnego na pełnej szerokości roboczej siewnika.
• Solidnej konstrukcja i łatwości w obsłudze.
• Łatwej zmiany ustawień dla różnych rodzajów ziarna i krótkiego czasu przygotowania maszyny.
• Dostępu do wszystkich obszarów maszyny w celu regulacji i kontroli w terenie.
• Łatwego w obsłudze i regulacji kontrolera wysiewu.
• Bezpiecznego i łatwego dostępu do napełniania zbiornika ziarnem.
• Zwartej konstrukcji, aby zoptymalizować udźwig podnośnika ciągnika i zapewnić bezpieczny transport.

 

MSD 2.0 Combi E. Dozownik napędzany elektrycznie.
Przeznaczony do pracy na słabo przygotowanych glebach.
Możliwy siew uproszczony.
Szerokość robocza 3 lub 3,5 metra.

 

 

 

Zestaw uprawowo siewny Arbos MSD 2.0 Combi E w pracy

Zestaw uprawowo-siewny: siewnik zbożowy pneumatyczny + brona wirnikowa

Sztywna, wytrzymała rama siewnika zapewnia idealną konstrukcję do zamocowania podzespołów siewnika. Brona wirnikowa jest odłączana od siewnika i może być wykorzystana osobno. Dostępna jest rama umożliwiająca odłączenie brony wirnikowej. MSD COMBI to kompaktowa konstrukcja o korzystnym środku ciężkości, dzięki czemu ta solidna jednostka wymaga stosunkowo niewielkiego udźwigu. Zapotrzebowanie mocy ciągnika dla MDS 2.0 Combi w zależności od modelu wchodzącej w skład zestawu brony wirnikowej wynosi od 150 do 270 KM.

Talerzowe sekcje wysiewające, redlice talerzowe pojedyncze lub podwójne

Po przygotowaniu pola za pomocą brony wirnikowej lub kultywatora, redlice jedno- lub dwutalerzowe o średnicy 350 mm wycinają wąską bruzdę. Płaska tarcza o małym kącie cięcia sprawia, że redlica jest bardzo łatwa do pociągnięcia, co zmniejsza zapotrzebowanie mocy. Ziarno dostaje się do bruzdy. Wybór rodzaju redlicy talerzowej (pojedynczej lub podwójnej) zależy od rodzaju gleby. Zazwyczaj redlice dwutalerzowe są zalecane do pracy na cięższych glebach a pojedyncze na gleby lżejsze.

redlice talerzowe Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Potrzebę stałego nacisku, aby zapewnić optymalną penetrację redlicy w glebie, można to uzyskać za pomocą wstępnie obciążonej sprężyny, która znajduje się na ramieniu sekcji wysiewającej. Możliwe jest do 50 kg nacisku.
Każda sekcja wysiewająca posiada indywidualną regulację naprężenia sprężyny z regulowanym dociskiem w dół, zależnie od warunków glebowych. Gdy zestaw uprawowo-siewny podąża za kołami ciągnika, zwykle wymagany jest większy docisk.
Docisk ustawiany za pomocą sprężyny pomaga również utrzymać stałą głębokość roboczą niezależnie od warunków terenowych.

Turbina napędzana hydraulicznie

Turbina jest napędzana hydraulicznie i zapewnia transport ziarna z dozownika do głowic rozdzielających ziarno na poszczególne rzędy. Rozdzielacz hydrauliczny jednostronnego działania do napędu silnika hydraulicznego, minimalny wymagany wydatek oleju 40 l/min. Ciągnik musi również być wyposażony w wolny powrót oleju, aby zapewnić niskie / zerowe ciśnienie oleju powracającego z silnika hydraulicznego.

turbina Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Powietrze zasysane jest przez siatkowy ekran i kierowane przewodami rur do głowic rozdzielajacych. Uzwojenia przewodów służą do utrzymywania przewodów w prawidłowym kształcie i zapobiegania zniekształceniom, które mogłyby wpłynąć na ciśnienie powietrza. Każda głowica rozdzielająca ma dedykowane zasilanie powietrzem, aby zapewnić stałe dostarczanie ziarna. Ciągły strumień powietrza zapewnia dobre plony dzięki prawidłowej dystrybucji materiału siewnego. Istotną częścią zapewnienia prawidłowego dostarczania ziarna jest miejsce, w którym ziarna spotykają się ze strumieniem powietrza. Materiał siewny z dozowników jest transportowany przewodami i jest wdmuchiwany przez metalową rurę do głowicy rozdzielającej wykorzystując do tego ciśnienie powietrza.
Aby zapobiec gromadzeniu się nasion w tym miejscu, zakrzywiona metalowa rurka jest przymocowana do rury rozprowadzającej z wolnym prześwitem, który pozwala nasionom opaść i być pobranym przez strumień powietrza.

Zbiornik na ziarno

Duża pojemność zbiornika 1300 litrów zapewnia dużą autonomię między ponownymi napełnieniami. Aby zapobiec blokowaniu lub zablokowaniu materiału siewnego w dozowniku, na dnie zbiornika zostało umieszczone mieszadło, które działa w ruchu wahadłowym (do tyłu / do przodu).
W przeciwieństwie do kilku konkurentów, operator może również napełnić zbiornik, gdy sekcje wysiewające są złożone do pozycji transportowej dzięki specjalnej konstrukcji pokrywy zbiornika.

zbiornik siewnika Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Opróżnianie zbiornika: przesuwane rury poniżej zbiornika (fotografia poniżej), umożliwiają całkowite oczyszczenie wszystkich części zbiornika. Podczas zmiany rodzaju materiału siewnego wymagane jest dobre czyszczenie zbiornika.

oproznianie zbiornika rurki Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Dozownik ziarna napędzany elektrycznie

MSD 2.0 COMBI korzysta z napędu elektrycznego do obsługi dozownika MAGIC DRILL. Ponieważ zespół brony wirnikowej jest teraz zamontowany z przodu, sygnał prędkości na ziemi dla monitora kontrolnego pochodzi z czujnika GPS, który znajduje się w górnej części zbiornika. Zestaw uprawowo-siewny o szerokości 3,0 m jest wyposażony w 2 dozowniki, natomiast zestaw o szerokości 3,5 m jest wyposażony w 4 dozowniki ziarna. 

dozowniki ziarna Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

dozownik ziarna budowa Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Poszczególne dozowniki mogą zostać odłączone przez operatora za pomocą kontrolera wysiewu. Taka procedura jest zwykle wykonywana podczas kończenia niezręcznych zakrętów lub na końcu pola. Każdy dozownik jest wyposażony w twardy plastikowy kołnierz łączący podzespół z wałkiem napędowym. Odsuwając kołnierz od urządzenia, napęd zostaje odłączony. Operacja jest wykonywana przez silnik elektryczny a połączenie jest mechaniczne.

Głowica rozdzielająca ziarno

Głowica rozdzielająca ziarno – część górna: Aerodynamiczny kształt głowicy rozdzielającej ostatecznie tworzy "wirujący" ruch, gdy powietrze i ziarno wchodzą do głowy. Ten ruch zapewnia równomierne rozdzielanie ziarna na sekcje wysiewające.
Zacisk może być łatwo usunięty, jeżeli istnieje potrzeba sprawdzenia wnętrza głowicy.

glowica rozdzielajaca ziarno gora Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl glowica pomiar przepustowosci Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl glowica sciezki technologiczne Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Część górna głowicy             Głowica - pomiar przepustowości          Układ do wyznaczania ścieżek technologicznych        

Pomiar przepustowości: miernik przepływu ziarna może powiadomić operatora o ewentualnym zablokowaniu lub zakłóceniu przepływu materiału siewnego. Elektryczny czujnik dokonuje pomiaru ziarna przechodzącego przez rurę i przekazuje sygnał z powrotem do kontrolera wysiewu w kabinie. Do każdej głowicy rozdzielającej przymocowany jest miernik przepływu ziarna.

Układ do wyznaczania ścieżek technologicznych: Zestaw umożliwiający automatyczne przełączanie ścieżek technologicznych umożliwia operatorowi wyłączenie wybranych rzędów w celu utworzenia ścieżek przejazdowych dla przyszłych zabiegów pielęgnacyjnych opryskiwaczem i rozsiewaczem nawozów. Wyłącznik elektryczny zamyka odpowiednie przewody wysiewające zgodnie z zaprogramowanymi ścieżkami technologicznymi kontrolerze wysiewu, zgodnie z szerokością belki opryskiwacza. Ustawiony fabrycznie rozstaw dla kół ciągnika wynosi 1,8 metra. (od koła do koła). W razie potrzeby można to zmienić.

Kontroler wysiewu X4 - komputer siewnika

kontroler wysiewu x4 Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Przyciski funkcyjne
1. ESC. Wyjście z menu podrzędnego, aż pojawi się ekran menu głównego.
2. Funkcje Pre-start / Pre-stop. Uruchomienie / zatrzymanie wentylatora.
3. Zmiana wyświetlania sekcji na ekranie głównego menu.
4. Zwiększa lub zmniejsza ustawienie funkcji.
5. Dostęp do menu podrzędnego.

ekran x4 Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

1. Ekran ciągnika.
2. Prędkość obrotowa turbiny.
3. Informacja o ścieżkach technologicznych.
4. Informacja o głowicy rozdzielającej ziarno.
5. Wyłączenie ścieżkowania.
6. Funkcja Pre-stop. Naciśnięcie powoduje zatrzymanie dozowania.

Brona wirnikowa współpracująca z siewnikiem nabudowanym

ARBOS MSD 2.0 COMBI z broną wirnikowaą zapewnia przygotowanie i siew w czasie jednego przejazdu. Na zaoranej lub ciężkiej glebie brona wirnikowa tworzy idealne podłoże siewne i eliminuje ryzyko niewłaściwego siewu.

brona wirnikowa z siewnikiem Arbos MSD 2.0 Combi E korbanek.pl

Zęby wirników obracających się wokół pionowej osi tworzą poziome "mieszanie" gleby. Zalety takiego przygotowania gleby:
> Zdrowsza struktura gleby, inaczej niż ma to miejsce w przypadku ciężkich glebogryzarek.
> Zapewnia naturalną mikrobiologię gleby, która ma niewielkie zakłócenia.
> Unika się zagęszczania gleby.

Regulowane osłony boczne umożliwiają płynną pracę i swobodną powierzchnię gleby. Włóka wyrównująca umieszczona za wirnikami jest regulowana i zapewnia równomierne przemieszczanie się gleby w kierunku wału ugniatającego.Wał Packer o średnicy 550 mm, tworzy równe podłoże dla pracy sekcji wysiewających. Wał jest w pełni regulowany, by móc dostosować się do rodzaju gleby, na której odbędzie się praca.

PODSUMOWANIE - Silne argumenty - Zestaw uprawowo-siewny ARBOS MSD 2.0 Combi E

> Precyzyjny dozownik ziarna, który jest łatwy do dostosowania i może obsługiwać wiele rodzajów materiału siewnego.
> Łatwy dostęp. Czas kalibracji jest minimalny.
> Głowice rozdzielające ziarno. Ciągłe dostarczanie ziarna. Niskie umieszczenie głowic rozdzielających zapewnia utrzymanie stałego i optymalnego ciśnienia powietrza.
> Kompaktowa budowa umożliwia wykorzystanie ciągnika o mniejszym udźwigu i ułatwia transport.
> Wysoka wydajność pracy dzięki krótkiemu czasowi ustawiania. Wszystkie elementy ustawień są łatwo dostępne.
> Możliwość odłączenia brony wirnikowej. Szybki i łatwy demontaż pozwala na używanie brony wirnikowej osobno, bez siewnika.
> Strumień powietrza z turbiny. Ciągły strumień powietrza zapewnia dobre wyniki uprawy dzięki prawidłowemu rozmieszczeniu materiału siewnego.
> Kontroler wysiewu X4 w kabinie ciągnika. Łatwe do zrozumienia symbole kontrolera wysiewu umożliwiają operatorowi ciągłe sprawdzanie wszystkich kluczowych obszarów roboczych zestawu uprawowo-siewnego.

O marce Arbos

Logo Arbos napisane słownie i ze znakiem graficznym

Historia marki Arbos sięga aż XIX wieku kiedy to rodzina Bubba zaczyna produkować w swoim w warsztacie w Santimento we Włoszech najpierw młocarnię (1896r.), osprzęt a następnie ciągniki z silnikami średnioprężnymi. Rodzina Bubba w 1952 przejmuje fabrykę rowerów Arbos i od tej pory Arbos zaczyna produkować również kombajny. Po przejęciu przez Amerykanów w 1964 roku Arbos zaczyna się jednoznacznie kojarzyć z jakością wykonania i innowacją, która przyczyniła się do rozwoju rolnictwa za sprawą m.in. słynnych kombajnów Arbos. 
Pomimo doskonałych produktów firma została zamknięta w 1994 roku po to aby ponownie rozpocząć swoją działalność w 2015 roku z nowym kapitałem i dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Ciągniki, traktor, kombajny i maszyny towarzyszące Arbos to połączenie renomy, tradycji, nowoczesności i innowacyjności.

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna