Meprozet Aplikator doglebowy talerzowy 4

7000 - 10000 L

APLIKATOR 3 m NAGLEBOWY

NAGLEBOWY Z WĘŻAMI WLECZONYMI TYP 3

Aplikator Meprozet doglebowy z wężami

BUDOWA

Do zasuwy tylnej wozu przymocowany jest trójnik z poziomą rurą zamykaną zaworami kulowymi. W rurze umieszczonych jest 10 króćców z tarczkami regulującymi wypływ w wężami strażackimi. Ramki uchylne pozwalają na złożenie węży.

DZIAŁANIE

Ręczne opuszczanie ramek z wężami umożliwia wypływ pod ciśnieniem gnojowicy ze zbiornika wozu przez zasuwę i rurę rozdzielającą. Zamontowane na króćcach tarczki z otworami pozwalają na ustawienie wielkości wypływu. Zamknięcie zaworów kulowych na rurze umożliwia opróżnianie zbiornika łyżką rozlewową.

ZASTOSOWANIE

  • naglebowe, równomierne nawożenie pastwisk i użytków zielonych
  • podlewanie międzyrzędowe zhomogenizowaną gnojowicą
 

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna