Meprozet Aplikator doglebowy talerzowy 6

Aplikator Meprozet talerzowy zdjęcie z przodu
Aplikator talerzowy Meprozet zamontowany na wozie asenizacyjnym

BUDOWA

Aplikator zbudowany jest jako urządzenie zaczepiane za wozem asenizacyjnym, poruszające się na własnych kołach, sterowany hydraulicznie z kabiny ciągnika przez blok elektrozaworów. Do osi z kołami zawiasowo zamocowany jest dyszel oraz rama składana z dwoma rzędami krojów talerzowych. Na ramie znajduje się hydrauliczny rozdzielacz zasilany ze zbiornika wozu, dzielący gnojowicę na szesnaście węży spustowych.

DZIAŁANIE

W zaczepionym za wozem aplikatorze siłowniki hydrauliczne rozkładają ramiona na boki, a siłownik na dyszlu pochyla cały aplikator do tyłu. Dodatkowy siłownik ustawia wysokość położenia osi z kołami tak, by zapewnić wymaganą głębokość aplikacji.

Rozdzielacz przez węże spustowe podaje gnojowicę do rowków wykonanych przez przedni rząd krojów. Tylny rząd krojów zasypuje rowki. Po zakończeniu pracy aplikator składa się do pozycji transportowej.

Doglebowe aplikowanie gnojowicy na głębokość 100 - 150 mm ma na celu zmniejszenie strat związków azotowych z gnojowicy, wypłukiwania jej z gleby oraz uciążliwego dla środowiska, tzw. “efektu zapachowego”.
UWAGA: Rozlewanie łyżką jest możliwe po odczepieniu aplikatora od wozu.

Aplikator Meprozet z talkerzami zdjęcie z tyłu
Aplikator Meprozet rozłożony widok z tyłu

ZASTOSOWANIE

Doglebowe nawożenie zhomogenizowaną gnojowicą:

  • ściernisk
  • nawożenie przeduprawowe
  • ugorów

WYMIARY

długość   3 800 mm
szerokość   2 600 mm
wysokość   3 530 mm
masa własna   2 820 kg
szerokość robocza   6 m
ilość redlic   16 + 16 szt..
rozstaw redlic  375 mm
głębokość aplikacji  100 - 150 mm
 

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna