ciągniki rolnicza Arbos Seria 5000 - uniwersalne ciągniki na zdjęciu podczas prac polowych sześć ciągników każdy z inną maszyną
Ciagnik Arbos w zestawie z opryskiwczem podczas rozkladania ramion na polu

Nowy, unikalny styl

ARBOS 5130

 

 

 

 

ciągnik rolniczy ARBOS seria 5100 nowy lewy przód

   Boss jest tylko Jeden !!!  

  ARBOS 5000

    5100 - 110 KM 
    5115 - 122 KM
    5130 - 136 KM 

 

 

 

 

SIEWNIK ZBOŻOWY DO SIEWU BEZPOŚREDNIEGO, BEZORKOWEGO arbos ASF UST - DIREKTA

Pneumatyczne siewniki zbożowe ARBOS AST UST - DIREKTA są przeznaczone do wysiewu bezpośredniego, bezorkowego, bezpośrednio pod powierzchnię gleby. Opcjonalnie, siewniki mogą również podsiewać nawóz granulowany w czasie tego samego przejazdu.

 

Siewnik do siewu bezposredniego ARBOS ASD UST Direkta korbanek.pl

Czego poszukuje użytkownik, gdy szuka siewnika pneumatycznego do siewu bezpośredniego?
> Wytrzymałej, silnej, solidnej konstrukcji i łatwości w obsłudze dzięki logicznemu, łatwemu w obsłudze i intuicyjnemu monitorowi sterującemu.
> Równej głębokości wysiewu na wszystkich rodzajach pól i w różnych warunkach pracy.
> Minimalnego poruszenia gleby.
> Stałego ciśnienia powietrza zapewniającego równomierne dostarczanie ziarna do gleby.
> Niezawodnego i łatwego w utrzymaniu siewnika dzięki łatwemu dostępowi.
> Możliwości bezpieczniego i łatwego transport siewnika ze składanymi ramionami bocznymi.

 

 

Minimalna uprawa / Brak uprawy / Uprawa bezorkowa

Uprawa pól przez tysiące lat była tradycyjnym sposobem na przygotowanie gleby do następnej uprawy. Podstawowym celem pługa jest grzebanie resztek pożniwnych, obornika i chwastów podczas napowietrzania i ogrzewania gleby. 
Po co zmieniać tę tradycyjną metodę?
Podobnie jak czysta woda i świeże powietrze, żyzna gleba ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzrostu i rozwoju roślin. Tymczasem żyzna gleba jest niszczona w znacznym tempie. Żyzne warstwy orne są niszczone przez wiatr i wodę, tracone jest wiele ton gleby, konieczne są drastyczne nowe środki ochrony gleby.

erozja wodna wiatrowa

W późnych latach 70-tych badania w USA ukazały zakres szkód wyrządzonych przez erozję gleby. Sprawdzono nowe metody wysiewu roślin uprawnych i narodziły się koncepcje uprawy bezorkowej.
Czym jest minimalna uprawa / uprawa bezorkowa?
W klasycznym sposobie uprawy gleba jest obracana za pomocą pługa, za pomocą odkładnic. Następnie pole jest przygotowywane do siewu maszyną uprawową przedsiewną, w końcu następuje siew.
Metoda minimalna / bezorkowa polega na siewie bezpośrednio do gleby, bez uprawy, w pozostałości z poprzedniej uprawy i chwastów za pomocą redlic, które wycinają niewielki rowek (bruzdę), za nim znajduje się sekcja wysiewająca, która umieszcza ziarno w glebie i ostatecznie zamyka rowek (bruzdę) w jednym przejeździe.

porownanie siewow

Korzyści z uprawy bezorkowej

Można zaoszczędzić pieniądze na pracy i na paliwie, gdyż nie trzeba wielokrotnie przejeżdżać po polu. Wyniki:
> Duże oszczędności.
> Zaoszczędzony czas pracy.
> Mniej potrzebnych maszyn do pracy.
> Mniejsza liczba czynności konserwacyjnych i mniejsza liczba problemów.
Ugniatanie gleby
Im więcej maszyn przejeżdża na powierzchni gleby, tym bardziej staje się ona zbita. Ponadto luźna gleba może łatwo zostać zagęszczona w wyniku opadów deszczu. Uprawa gleby zmienia strukturę gleby, a to ułatwia jej zagęszczanie.
> Minimalna uprawa lub brak uprawy sprawia, że gleba jest mniej zagęszczona – zarówno przed, w trakcie jak i po wysiewie.

siewnik arbos asf ust direkta zlozony

Erozja gleby
Uprawa minimalna lub brak uprawy znacząco zmniejsza zagrożenie erozją gleby. Pozostała osłona z resztek pożniwnych pomaga kontrolować utratę wierzchniej warstwy gleby, szczególnie na stromych zboczach, przed spływem wody. Osłona ta chroni również glebę przed wiatrem.
> Ochrona I zachowanie górnej warstwy gleby.
Parowanie wody
Dzięki resztkom pożniwnym pozostawionym na powierzchni gleby, woda jest lepiej absorbowana przez glebę, ograniczona jest również ilość odpływu wody. Retencja wody jest niezbędna dla rolników, szczególnie na obszarach dotkniętych suszą.
> Minimalizuje efekty parowania wody prowokowane przez wiatr i słońce.
> Niezależnie od tego, czy ziemia jest zasilana deszczem, czy nawadniana, wpływ "oszczędzania wody" ma duże znaczenie.

Dostępne modele siewników Direkta (4,50 m i 6,00 m)

siewniki arbos direkta dane techniczne

AS-F  = model z podsiewaczem nawozów
UST = Under Surface Technology – Technologia siewu bezpośredniego

Charakterystyka siewnika ARBOS

Sztywna wytrzymała rama zapewnia idealną konstrukcję dla wszystkich punktów mocowania.Konstrukcja ramy narzędzi z prętami wzmacniającymi, zamontowanymi w celu zapobiegania skręcaniu ramy podczas pracy zapewnia, że siewnik może pracować w każdych warunkach i wytrzymać duże obciążenia sekcji wysiewających. Ma to ogromny wpływ na trwałość maszyny.

silna rama siewnik asf ust

Układ kopiujący na równoległoboku: każda sekcja jest wysiewająca jest przymocowana do głównej ramy w czterech punktach. Wykorzystywane są mocne "ciche" mocowania, aby sekcje robocze nie ulegały odkształceniom i by zmniejszyć obciążenie mechaniczne przenoszone na główną ramę. Ruch siewnika jest sterowany za pomocą siłowników hydraulicznych. Konstrukcja równoległoboku umożliwia ruch poszczególnych sekcji zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Siłowniki hydrauliczne zapewniają utrzymanie stałego wyrównania docisku na wszystkich sekcjach wysiewających, dzięki czemu zachowana jest głebokość robocza, niezależnie od warunków terenowych.
Po złożeniu do transportu gumowe zderzaki zapobiegają kontaktowi metalu z metalem, co mogłoby spowodować uszkodzenie lakieru, a także hałas podczas transportu.

rownoleglobok ramy asf ust arbos korbanek.pl

Kontrola ukształtowania terenu: Dzięki niezależnemu ruchowi każdej sekcji zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej, DIREKTA może pracować w prawie każdym terenie i zapewnić stałą głębokość siewu. Prawidłowa głębokość siewu jest Konieczna do zapewnienia kiełkowania ziarna i jego wschodów.

kontrola uksztaltowania terenu arbos direkta korbanek.pl

Hydrauliczny zawór sterujący zapewnia, że ciśnienie jest prawidłowe na wszystkich siłownikach sekcji wysiewających.
Ruch jest przenoszony przez układ na równoległoboku na główną ramę. Zbiornik na ziarno jest przykręcony do ramy, każdy ruch powraca do zaworu regulacyjnego za pomocą łącznika i dźwigni uruchamiającej.
Hydrauliczny akumulator jest również przymocowany do bloku zaworowego, aby zapobiec "skokom ciśnienia hydraulicznego" i absorbować wahania ciśnienia, które mogłyby wpływać na układ hydrauliczny.

hydrauliczny zawor sterujacy Arbos Direkta korbanek.pl

Sekcje wysiewające i turbina siewnika

Siewnik DIREKTA znany jest również jako “UST” (Under Surface Technology), czyli siewnik do siewu bezpośredniego z jak najmniejszym poruszeniem gleby.
W przeciwieństwie do wielu siewników, które tworzą otwartą bruzdę dla ziarna i nawozu, który zapada się wraz z zamknięciem bruzdy za zespołem wysiewającym, UST "otwiera" bruzdę pod glebą, która pozwala na rozprowadzanie ziarna, natomiast tylne koła dociskowe zapewniają dobry kontakt ziarna z glebą.
> Minimalne poruszenie gleby zapewnia zatrzymanie wilgoci, co jest niezbędne do silnego wzrostu roślin.
> Niewiele elementów wymaganych do czynności wysiewu.

sekcje robocze siewnik Arbos Direkta korbanek.pl

UST – sekcja robocza, otwierająca glebę
Końcówka otwierająca glebe jest hartowana węglikiem wolframu, aby zapewnić bardzo niewielkie zużycie na glebach piaszczystych i zakamienionych. Otwarta końcówka tworzy wąską bruzdę przed skrzydłem UST, które jest głębsze i pozwala na rozsiewanie nawozu centralnie poniżej nasion. Opatentowane redlice "skrzydła" podążają za nimi i podnoszą powierzchnię gleby, która pozostawia miejsce dla nasion. Oprócz tworzenia warstwy siewnej, skrzydła redlicowe przebiją także wszelkie korzenie chwastów i pozwolą szybko i mocno osadzić wysiewane ziarno w glebie. Taka konstrukcja zapewnia, że na wydajność nie wpływają warunki glebowe ani prędkość robocza.

sekcja robocza ust Arbos Direkta korbanek.pl

element siewny ust Arbos Direkta korbanek.pl

Solidne sekcje wysiewające są zabezpieczone za pomocą śruby ścinanej, co pozwala na cofnięcie się sekcji w przypadku kontaktu z dużym kamieniem lub przeszkodą. Urządzenie można ręcznie przestawić do pożądanego kata roboczego. Fotokomórka umieszczona w przewodzie prowadzącym materiał siewny kontroluje jego przepływ, przez co unika się jego zatykania.

Ustawienie i kontrola głębokości siewu
Mechaniczna regulacja ustawienia głębokości roboczej jest kontrolowana przez przednie koła kopiujące, które są dopasowane do każdej sekcji siewnika. Wskaźnik ze skalą na kole umożliwia operatorowi ustawienie takiej samej głębokości na całej szerokości roboczej.
Zestaw tylnych kół nie tylko zapewnia docisk ziarna za każdą sekcją wysiewającą, aby zapewnić doskonały kontakt ziarna z glebą, ale także zapobiega zbyt głębokiej pracy siewnika w glebie, by dzięki temu utrzymać równą głębokość siewu dla całego siewnika.

mechaniczna kontrola glebokosci pracy Arbos Direkta korbanek.pl

Indywidualne dozowniki zarówno dla ziarna jak i nawozu (modele 450-F) znajdują się bezpośrednio pod zbiornikiem. Dostęp do rolek dozujących jest szybki i łatwy.
Rolki dozujące napędzane mechanicznie sterują przepływem materiału siewnego i nawozu do przewodów rozdzielających na rzędy. Rolki dozujące są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego o niskim zużyciu i właściwościach antykorozyjnych. Przy podejmowaniu decyzji o szerokości międzyrzędzia można indywidualnie zatrzymać rozmieszczenie ziarna na danej sekcji (jeśli jest to wymagane) za pomocą prostej wtyczki w wybranym przewodzie, aby zapobiec dozowaniu nasion. Uwaga: W przypadku modeli 450 (tylko do wysiewu ziarna) montowany jest tylko jeden dozownik.

dozowniki Arbos Direkta korbanek.pl

Bezstopniowy układ przenoszący napęd: napęd przenoszony na dozowniki i mieszadła zbiornika pochodzi z mechanicznego koła napędowego lub opcjonalnie za pomocą silnika elektrycznego, który zastępuje mechaniczne koło napędowe. Podczas opuszczania głównej ramy na pole, mechaniczne koło styka się z głównym kołem transportowym siewnika. W położeniu roboczym podczas jazdy do przodu duże koło transportowe obraca mechaniczne koło napędowe, przez co dozownik jest aktywny. W chwili wykonywania nawrotu na końcu pola, gdy główna rama siewnika jest podniesiona, koło napędowe nie styka się już z kołem transportowym, co powoduje przerwanie pracy dozownika.
Wydatek dozownika jest kontrolowany za pomocą mechanicznej dźwigni z wbudowanym licznikiem, który mechanicznie dostosowuje mechanizm napędowy, aby spowolnić lub przyspieszyć obroty rolki dozującej w dozowniku. Prędkość dozowników określa ilość ziarna i nawozu, które są przekazywane do sekcji wysiewającej. Regulacja mechanizmu napędowego jest bezstopniowa, co oznacza, że rozkład ziarna jest regulowany.
przeniesienie napedu Arbos Direkta korbanek.pl

Opcje kontrolerów wysiewu
Monotronic 32: 

Główne funkcje kontrolera Monotronic 32:
> Kontrola wysiewu do 15 rzędów.
> Alarm dozownika.
> Dwa liczniki hektarów.
> Odczyt prędkości roboczej.
Inne dostępne funkcje:
> Personalizacja wyświetlania znaków.
> Wyświetlanie parametrów za pomocą tekstu lub symboli
> 3 poziomy podświetlenia.
> Duże przyciski.
> Czytelne komunikaty o błędach i alarmy.
monotronic 32 Arbos Direkta korbanek.pl


Kontroler – Moduł Isobus (Opcja)
Umożliwia kontrolowanie siewnika DIREKTA za pomocą własnego systemu monitorowania ciągników. System ISOBUS jest międzynarodowym standardem, który zapewnia, że różne urządzenia elektroniczne w maszynach rolniczych mogą wymieniać informacje i współdziałać, niezależnie od producenta. Umożliwia to posiadanie jednego terminal uniwersalnego w kabinie ciągnika, w którym można przeglądać dane i wysyłać polecenia do dowolnego kompatybilnego urządzenia do niego podłączonego.
Wirtualny terminal Isobus (Opcja)
Opcja terminalu wirtualnego Isobus pozwala na pracę w trybie Isobus w ciągnikach nie wyposażonych we własny terminal.
UWAGA: Aby terminal wirtualny działał, musi być zainstalowany kontroler (moduł) Isobus.

ciagnik arbos seria 5000 z siewnikiem Direkta

PODSUMOWANIE - silne punkty - siewniki do siewu bezpośredniego ARBOS ASF UST

> Bezpośredni siew do gleby, bez uprawy. Siewnik DIREKTA obniża koszty eksploatacyjne dzięki mniejszej ilości upraw i przygotowaniu do siewu.
> Oszczędność czasu, oszczędność paliwa.
> Testy wykazały zwiększone plony zbóż przy użyciu tej metody siewu.
> Rama wykorzystująca konstrukcję na równoległoboku. Pozwala sekcjom wysiewającym pracować z wymaganą głębokością roboczą na wszystkich rodzajach terenu.
> UST – Under Surface Seeding Technology.
* Opatentowany kształt skrzydeł w części roboczej podnosi glebę i tworzy warstwę siewną, pozostawiając niezakłóconą strukturę glebową. Ta metoda znacznie redukuje erozję gleby i pozwala zachować w niej wilgoć.
* Wynik: Szybszy, silniejszy wzrost korzeni rośliny.
> Turbina i dozownik. Stałe ciśnienie układu dozującego pozwala na precyzyjny, równomierny rozkład nasion.
> Dokładny i łatwy w obsłudze kontroler wysiewu, ISOBUS jest możliwy opcjonalnie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: siewnik ARBOS ASF UST DIREKTA w akcji!Warto również zobaczyć ten film:

 

 
 

 

O marce Arbos

Logo Arbos napisane słownie i ze znakiem graficznym

Historia marki Arbos sięga aż XIX wieku kiedy to rodzina Bubba zaczyna produkować w swoim w warsztacie w Santimento we Włoszech najpierw młocarnię (1896r.), osprzęt a następnie ciągniki z silnikami średnioprężnymi. Rodzina Bubba w 1952 przejmuje fabrykę rowerów Arbos i od tej pory Arbos zaczyna produkować również kombajny. Po przejęciu przez Amerykanów w 1964 roku Arbos zaczyna się jednoznacznie kojarzyć z jakością wykonania i innowacją, która przyczyniła się do rozwoju rolnictwa za sprawą m.in. słynnych kombajnów Arbos. 
Pomimo doskonałych produktów firma została zamknięta w 1994 roku po to aby ponownie rozpocząć swoją działalność w 2015 roku z nowym kapitałem i dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Ciągniki, traktor, kombajny i maszyny towarzyszące Arbos to połączenie renomy, tradycji, nowoczesności i innowacyjności.

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna