Mandam MGP

300 - 300 CM

Głębosz MGP do upraw dwuwarstwowych, przystosowanych do współpracy z maszynami uprawowymi- aktywnymi i biernymi, gdzie za jednym przejazdem może głęboko spulchnić glebę bez naruszania jej warstwowej budowy i nie zakłócać życia biologicznego w niej. Jednocześnie likwiduje nadmierne zagęszczanie gleby, a zwłaszcza podeszwy płużnej. Tak poprawiona struktura gleby ma wpływ na lepszy obieg powietrza i wody w glebie i sprzyja głębokiemu ukorzenieniu roślin. Głębosz MGP sprzęgnięty z maszyną aktywną lub bierną, która uprawia górną warstwę gleby pod zasiew daje obfite plony. 

UWAGA:
Maszyna może pracować w kombinacji z GAL-C 3,0.

Agregat Mandam model MGP z oferty www.korbanek.pl

Nr produktu

Typ

Szer. robocza

m

Zabezpieczenie

Ilość
zębów szt.

Min. zapotrze-
bowanie mocy

KM

Waga

kg

6100

MGP6 3000

3,00

bolce

6

190

995

 

 

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna